BUREAUPROFIEL

 

Atelier KvM is gevestigd in een voormalige werkplaats te Schiedam. Het bureau is in 1995 in Rotterdam opgericht door Wilma Kingma en Arnout van Mameren. Sindsdien heeft Atelier KvM zich ontwikkeld tot een allround bureau en werkt aan een grote diversiteit aan plannen vanuit een sterk onderzoekende en beeldende houding.

 

Atelier KvM werkt klantgericht en probeert problemen en tegenstrijdigheden op een snelle en verantwoorde wijze op te lossen. Ambitie, ruimtelijke ordening, expressie en budget zijn hierbij in balans.

 

De betrokkenheid bij de projecten en opdrachtgevers is groot en flexibel. Atelier KvM maakt de opgave inzichtelijk door een integrale aanpak van scherpe analyses, vormstudies, maquettes en ruimtelijke modellen.

 

Atelier KvM werkt aan plannen op verschillende schaalniveaus. Van woningbouw tot stedenbouw. Functie en vorm, gebruik en expressie zijn de speerpunten waarbij de mens in zijn ruimtelijke en maatschappelijke omgeving centraal staat.

 

Atelier KvM is een middelgroot bureau en streeft naar verantwoord bouwen met een fascinatie voor een harmonische en tijdloze architectuur waarin de opdrachtgever en gebruiker centraal staan.

 

Aan materialisering en zorgvuldige detaillering wordt veel aandacht besteed waarbij duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol spelen.

 

Arnout van Mameren is daarnaast beeldend kunstenaar waarbij de activiteiten liggen op het vlak van de schilderkunst, tekeningen en illustraties en heeft diverse exposities gehad.

 

Atelier KvM richt zich steeds meer op sport en recreatie. Aangezien het bureau nauw betrokken is bij de hippische sport en een grote liefhebber is van de paardensport heeft Atelier KvM veel kennis in huis wat betreft paard en welzijn voor het ontwerpen van stallen, rijstallen en inrichting van paardenverblijven.


 


KVK                       24304525

 

 

LIDMAATSCHAP       Architectenregister

                            Vrienden van het NAI

                            Vrienden van het CHIO

                            Vrienden van Dom van der Laan

 

 


SPEERPUNTEN         Woningbouw

                            Stedenbouw

                            Sport en Recreatie

                            Seniorenwoningen

                            Voorzieningen hippische sport

                            Utiliteitsbouw