Expositie schilderijen en tekeningen van Arnout van Mameren in Galerie Jabelle

hetgerecht indexSeptember 2013: Van 26 oktober tot 24 november 2013 worden schilderijen en tekeningen van Arnout van Mameren geëxposeerd in Galerie Jabelle, Grote Markt 6a, Schiedam in een groepstentoonstelling met het thema "Het Gerecht".


Workshop earthbagbuilding

September 2013: In het kader van onze projecten in Namibie en Zuid Afrika heeft Arnout van Mameren in september een praktijk workshop earthbag building in Frankrijk gevolgd.

atelier Kingma & van Mameren gaat de grens over

Juni 2013: Recent hebben we een aantal opdrachten in Namibie en Zuid Afrika gekregen. We gaan een guesthouse in Uppington SA ontwerpen en in Namibie goedkope huisvesting en studentenhuisvesting. Hier willen we dan ook eerste projecten met "earthbags" realiseren.

Tijdelijk gebruik gebruik Marconistrip, Rotterdam

April 2013: Door het stilvallen van de woningbouwproductie is de ontwikkeling van het plan Stadshavens in Rotterdam vertraagd. Om de nu al vrij gekomen gronden zoals de Marconistrip,  niet jarenlang ongebruikt te laten liggen geeft de gemeente deze terreinen tijdelijk uit aan initiatiefnemers met een sluitend businessplan. Atelier KvM heeft samen met Het Rotterdams Collectief een raamwerk ontwikkeld op grond waarvan het terrein gebruikt en verdeeld kan worden.

Studie hergebruik Unileverpand, Schiedam

September 2013: Een oud Unileverpand dat al jaren als bedrjfsverzamelpand gebruikt wordt ligt dusdanig mooi aan de rand van het historisch centrum van Schiedam dat het geschikt is als woonlocatie. Ook is de ruimtelijke kwaliteit van het pand veelbelovend. Atelier KvM doet een studie naar de mogelijkheden.


Inrichtingsplan voor het terrein van de Rotterdamsche Manege gepresenteerd

Op de Algemene Leden Vergadering hebben we het inrichtingsplan voor het terrein van De Rotterdamsche Manège gepresenteerd. Tesamen met de nieuwbouw van de Grandstand en de voltooide restauratie van het dubbele woonhuis van Van Tijen krijgt het complex hiermee weer een representatief karakter.

Visie deelplan 5 van Vleuterweide gepresenteerd

Februari 2012

Atelier KvM heeft haar visie op het nieuwe stedenbouwkundige plan voor deelplan 5 in Vleuterweide gepresenteerd aan de leden van het projectteam; Portaal Vastgoed Ontwikkeling, Groenwest, GEM Vleuterweide en stedenbouwkundige Paul Diederen.Project met nieuwe vorm van particulier opdrachtgeverschap

Februari 2012

Atelier KvM gaat in opdracht van Visade in Son aan een project werken waar via een nieuwe vorm van particulier opdrachtgeverschap kopers hun eigen woning kunnen samenstellen. Eind april zal de basis daarvoor klaar zijn.Expositie

kunstposter Vanaf 11 december 2011 tot eind januari 2012 exposeert Arnout van Mameren een selectie van zijn tekeningen in de bestuurskamer van de Rotterdamsche Manege, Kralingseweg 120, Rotterdam.

publicatie in architectuur.NL

artikelIn de nieuwste uitgave van architectuur.NL, dus nummer 06/2011, zijn onder de rubriek handtekening een aantal ontwerpschetsen van Arnout van Mameren gepubliceerd.