Project met nieuwe vorm van particulier opdrachtgeverschap

Februari 2012

Atelier KvM gaat in opdracht van Visade in Son aan een project werken waar via een nieuwe vorm van particulier opdrachtgeverschap kopers hun eigen woning kunnen samenstellen. Eind april zal de basis daarvoor klaar zijn.